top of page

Het Landhuis 

Schermafbeelding 2020-09-21 om 19.49.39.png
Stuivinga

Het landhuis is ontworpen door architect J. Stuivinga in een stijl die heel karakteristiek is voor de woonhuisarchitectuur in het tweede decennium van de vorige eeuw. Stuivinga ontwierp overigens eerst een landhuis met een “inpandige garage”. Echter op last van de gemeente Assen heeft hij het plan moeten bijstellen: ”Naar mij voorkomt schijnt ontwerper dezes, minder goed op de hoogte te zijn, nl. de werkkamer op den begaande grond, de speelkamer, slaapkamer voor jongens, grote slaapkamer en logeerkamer op de verdieping hebben te weinig ”. Als gevolg hiervan is de garage/koetshuis vervangen door een veranda (later serre) en een losstaand koetshuis.

Jan Stuivinga

Jan Stuivinga (1881-1962), was een Nederlandse architect. Hij werkte vrijwel altijd samen met zijn oudere broer Theo Stuivinga (1880-1959), met wie hij in Zeist een architectenbureau had. Het tweetal was vooral actief in de provincie Utrecht,  maar ontwierp ook een groot aantal bouwwerken elders in het land. Hun stijl kenmerkte zich doorgaans door zowel traditioneel als historiserende elementen.

(…)

Na aanvankelijk hun jonge jaren in het Oosten van het land te hebben doorgebracht hebben de broers Stuivinga hun opleiding (academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen 1901) in Rotterdam gehad. Jan Stuivinga verbleef in Rotterdam tot dat hij de opdracht in Zeist voor het raadhuis ontving.


Tijdens zijn studie maakte hij schetsen en aquarellen van gebouwen en in- en exterieur van een gotische kerk, het stoomgemaal (1787) in de Polder Blijdorp en de gevel van de Nationale Bank in Antwerpen.


Na zijn opleiding heeft hij in 1905 werkervaring opgedaan bij  H. Everts, architect aan de Polytechnische School te Delft, A.D. Heederik civiel-ingenieur te Rotterdam en Joh. Kraaz, architect te Berlijn.


Van juli 1905 tot juli 1906 heeft hij werkervaring opgedaan bij de Duitse  Ochsenmayer & Wissmüller  architecten in Nürenberg. Jan Stuivinga noemde zijn ontwerpen in die tijd zijn “Duitsch werk”.


Van zijn reis door Duitsland heeft hij allerlei schetsontwerpen gemaakt uit plaatsen als; Nürenberg, Bronbach, Wertheim, Miltenberg, Kügenberg, Wimpfen o/d/ Berg, Heilbron, Swabisch Hall, Rothemburg o/d/ Tauber, Hümelstein, Munschen en Ausgsburg. In augustus 1906 is hij in Brugge geweest

 

De grote doorbraak van Jan Stuivinga was het winnen van een prijsvraag voor de bouw van een nieuw raadhuis te Zeist in 1906.  Om de bouw te realiseren vestigde hij zich in de gemeente Zeist en associeerde hij zich met zijn broer Theo die voordien opzichter was bij Rijkswaterstaat.


Na aanvankelijk hun jonge jaren in het Oosten van het land te hebben doorgebracht hebben de broers Stuivinga hun opleiding (academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen 1901) in Rotterdam gehad. Jan Stuivinga verbleef in Rotterdam tot dat hij de opdracht in Zeist voor het raadhuis ontving.


Tijdens zijn studie maakte hij schetsen en aquarellen van gebouwen en in- en extrerieur van een gotische kerk, het stoomgemaal (1787) in de Polder Blijdorp en de gevel van de Nationale Bank in Antwerpen.


Na zijn opleiding heeft hij in 1905 werkervaring opgedaan bij  H. Everts, architect aan de Polytechnische School te Delft, A.D. Heederik civiel-ingenieur te Rotterdam en Joh. Kraaz, architect te Berlijn.


Van juli 1905 tot juli 1906 heeft hij werkervaring opgedaan bij de Duitse  Ochsenmayer & Wissmüller  architecten in Nürenberg. Jan Stuivinga noemde zijn ontwerpen in die tijd zijn “Duitsch werk”.

 

Van zijn reis door Duitsland heeft hij allerlei schetsontwerpen gemaakt ui platen als; Nürenberg, Bronbach, Wertheim, Miltenberg, Kügenberg, Wimpfen o/d/ Berg, Heilbron, Swabisch Hall, Rothemburg o/d/ Tauber, Hümelstein, Munschen en Ausgsburg. In augustus 1906 is hij in Brugge geweest.


(bron archieven van NAI te Rotterdam)

 

 
Opleiding en werkervaring


Diploma van Vereeniging de Ambachtschool te Rotterdam; april 1898

Diploma B van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam; mei 1901

Certificaat betreffende opleiding c.q. werkervaring H. Evers, architect aan de Polytechnische School, afd, Schoone Bouwkunde te Delft; april 1905

Certificaat betreffende opleiding c.q. werkervaring bij dhr. A.D. Heederik, civiel ingenieur, Rotterdam; april 1905

Certificaat opleiding c.q. werkervaring bij dhr. Joh. Kraaz, architect te Berlijn; augustus 1905

Opleiding en werkervaring bij Ochsenmayer & Wissmüller, architecten, Nürberg, Duitsland


 


 
Reizen en studietekeningen


juni/juli 1905 Nürberg


23 augustus 1905 Bronbach


23/24 augustus 1905 Wertheim


24 augustus 1905 Miltenberg


27 augustus 1905 Kügenberg


1 september 1905 Wimpfen o/d/ Berg


2 september 1905 Heilbron


3 september 1905 Swabisch Hall


5 september 1905 Rothembrug


9 september 1905 Nürberg


17 juni 1906 Hümmelstein


Juni juli 1906 München


11 juli 1906 Ausburg


Augustus 1906 Brugge


Indien u onjuistheden in bovengenoemde publicatie vind, of u heeft aanvullingen (teksten foto’s en andere objecten van Stuivinga dan zouden we het op prijs stellen als u ons informeert.


Rijksmonumenten  van Stuivinga


Gemeentehuis, Zeist


Postkantoor, Zeist


Bibliotheek, Utrecht


Buitenplaats, Veldheim


Villa Wingerhof, Zeist  (Anne de Vries heeft er zijn boek Bartje in geschreven)


Villa Anderstein, Maarsberg


Raadhuis (Uitbreiding), Veendam


School, Veendam


Middenstandswoningen, Veendam


Buitenplaats Darthuizen, Leerdam


Hervormde kerk ,Emmen


Flatgebouw, Utrecht


Herenhuis, ‘s Gravenhage


Ziekenhuis, Assen


Zilverfabriek, Zeist


Hervormde kerk, Heerlen


 
Um 1800-bewegung

De Um 1800 bewegung vertegenwoordigd een conservatieve bouwstijl die een reactie was op het rationalisme in de bouwstijl. Tegenover de Um 1800 bewegung stond de Lodewijk XVI stijl. Ze wordt ook wel aangeduid als heroriëntatie.


Voorbeelden:


  • -Amsterdamse Effectenbeurs  • -Amsterdamse Bijenkorf

 

 
De Lariks, Assen 1915


Kijkende naar het ontwerp en de bouw van de Lariks dan zien we daar duidelijk de Duitse invloed op terug. 
Jan Stuivinga bemoeide zich als architect en bouwmeester tot in de kleinste details met het ontwerp van de Lariks. Het smeedwerk van de voordeur en de jaartallen op het gebouw zijn tot in het kleinste detail op werkelijke grote door hem ontworpen. Het marmer en de dorpels werden door hem hoogstpersoonlijk door hem besteld en uitgezocht. 
Tijdens de bouw van de Lariks had Jan Stuivinga zijn nationale faam reeds verworven. Waarom de gemeente Assen op een enigszins denigrerende wijze naar de opdrachtgever correspondeerde over het ontwerp van Stuivinga is de moeite waard van verder onderzoek. Was het de arrogantie van de architect die dit opriep of was het de hoogmoed waanzin of regelzucht van het ambtelijk apparaat?

bottom of page