Historie

 

Het ontwerp en de eerste bewoners


Cremer stichtte voor zijn dochter een landgoed in Assen. Hij ontwikkelde een nieuw agrarisch gebied met 15 boerderijen, arbeidswoningen op 620 ha. Op enige afstand werd 15 ha aangekocht om daar het Landhuis met een aangelegd park te stichten voor zijn dochter, schoonzoon en klein kinderen. Een nieuw leven met een goud gerande toekomst voor het jonge gezien Roëll.

Het landhuis de Lariks is in 1914-1915 gebouwd  aan de toenmalige Stegeweg in opdracht van Jhr. Mr. H.E.E. Röell, schoonzoon van de zeer vermogende minister Cremer

Jacob, TheodoorCremer

www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/cremer


minister, plantage eigenaar, koopman, bankier en projectontwikkelaar


Schoonvader J.T. Cremer dacht hij dat hij het huwelijk van de schuinsmarcherende schoonzoon kon redden door hem een rentmeesterschap en een fantastische woning te bezorgen in het Drentse Assen. Wij weten het niet maar de lijst van de inwonende dienstmaagden is indrukwekkend. De gouden kooi die de wederzijdse ouders hadden gecreëerd mocht niet deren. Het huwelijk hield geen stand Röell ging naar zijn vriendin in België waar hij een kind bij had en de familie verliet al heel snel de Assense heerlijkheid.


De familie Röell heeft zijn adellijke titel te danken aan de bestuurskwaliteiten van één van zijn voorvaders. Deze was pensionaris van Amsterdam (1794), algemeen secretaris van Staat (1806) en minister van Binnenlandse Zaken (1808-1810 en 1813-1817). In 1814 werd hij in de adelstand verheven voor zijn buitengewone verdienste tijdens de bezetting van de Fransen onder Napoleon. De familie woonde naast het paleis Noordeinde in nr. 66 in Den Haag.  Röell zijn broer  achtereenvolgens was burgemeester van Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam en sloot zijn bestuurlijke loopbaan af als commissaris van de Koningin in Noord Holland. 


Naar verluid waren de feesten op de Lariks beroemd. Een graag geziene gast was prins Hendrik, een goede vriend van de familie. Die samen met de jonkheer de bloemetjes in Drenthe buiten zetten.

 

Ingrijpen van de gemeente Assen op het ontwerp

 

Het landhuis is ontworpen door architect J. Stuivinga in een stijl die heel karakteristiek is voor de woonhuisarchitectuur in het tweede decennium. Stuivinga ontwierp overigens eerst een landhuis met een “inpandige garage”. Echter op last van de gemeente Assen; ”naar mij voorkomt schijnt ontwerper dezes, minder goed op de hoogte te zijn, n.l. de werkkamer op den begaande grond, de speelkamer, slaapkamer voor jongens, grootte slaapkamer en logeerkamer op de verdieping hebben te weinig” heeft hij het plan moeten bijstellen. Als gevolg hiervan is de garage/koetshuis vervangen door een veranda (later serre) en een losstaande koetshuis.

 

Het ontwerp van de tuin (Lariksbos)
(Harkema de bewoners met de meeste dienstjaren)
De tuin is ontworpen door de tuin en landschapsarchitect en hoveniers familie Vroom.  Van Jan Vroom sr. (1855-1923) is bekend dat hij geïnspiereerd was door de Lucas Pieter Roodbaard die in 1782 in Assen is geboren en daar is opgegroeid.  Het architectonisch landschapspark de Lariks staat op naam van Jan Vroom jr. (1893-1958) eveneens tuin- en landschapsarchitect. Vroom jr. nam in 1911 op 18 jarige leeftijd de activiteiten van zijn vader over die zijn gezichtsvermogen was kwijt geraakt.

Het architectonisch ontwerp van de Lariks heeft veel overeenkomst met de stijl van Roodbaard en de latere ontwerpen van Vroom sr.. De invloed van Vroom sr. op het ontwerp van de Lariks zal aanzienlijk zijn geweest.


Het originele ontwerp is in het bezit van het Rijksarchief van Drenthe.

Vroom ontwierp (de originele tekening is in het bezit van het Rijksarchief in Drenthe).


Het unieke van de Lariks is dat zowel het originele ontwerp (NAI Rotterdam) en een 150 detailtekeningen, als ook het orginele ontwerp van het park nog aanwezig zijn en publiekelijk te bekijken.